Δημιουργήστε εύκολα ιστότοπο (200 EUR)

Δημιουργούμε ένα πρόγραμμα που μπορεί να δημιουργήσει ιστότοπους από φακέλους, αρχεία κειμένου και φωτογραφίες. Τα αρχεία κειμένου και οι φωτογραφίες θα γίνουν ιστοσελίδες. Οι φάκελοι θα γίνουν κουμπιά. Πολλά αρχεία σε έναν φάκελο θα εμφανίζονται με φωτογραφίες σε έναν πίνακα με δυνατότητα κλικ. Ανεξάρτητα από το πόσες σελίδες, ο ιστότοπος μπορεί να δημιουργηθεί άμεσα. Η προϋπόθεση είναι ότι οι φάκελοι και τα αρχεία μετονομάζονται με διαδοχικούς αριθμούς.

Παραδείγματα:
www.ssj4.net/cars
www.ssj4.net/shipyard