สร้างเว็บไซต์ได้อย่างง่ายดาย (7,300 THB)

เราสร้างโปรแกรมที่สามารถสร้างเว็บไซต์จากโฟลเดอร์ไฟล์ข้อความและภาพถ่าย ไฟล์ข้อความและภาพถ่ายจะกลายเป็นหน้าเว็บ โฟลเดอร์จะกลายเป็นปุ่ม ไฟล์หลายไฟล์ในโฟลเดอร์จะแสดงพร้อมรูปถ่ายในตารางที่คลิกได้ ไม่ว่าจะกี่หน้าก็สามารถสร้างเว็บไซต์ได้ทันที เงื่อนไขคือโฟลเดอร์และไฟล์ถูกเปลี่ยนชื่อด้วยหมายเลขลำดับ

ตัวอย่าง:
www.ssj4.net/cars
www.ssj4.net/shipyard